Giỏ hàng

Tin tức - Tài liệu về Hoá Đơn Điện Tử

Cục thuế Hà Nội công bố hóa đơn điện tử MISA đáp ứng đầy đủ Thông tư 68/2019/TT-BTC
Có nên đồng bộ hóa đơn điện tử với phần mềm kế toán của cùng một nhà cung cấp?
Hóa đơn điện tử meInvoice.vn tích hợp chữ ký số MISA eSign: hoàn thiện hệ sinh thái MISA
Hướng dẫn thông báo phát hành hóa đơn điện tử lần đầu qua mạng
Bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử là 1/11/2020 chứ không phải 1/7/2022 như doanh nghiệp lầm tưởng
Chính thức ban hành Thông tư 68/2019/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 119/2018/NĐ-CP về hóa đơn điện tử
4 Tiêu chí lựa chọn nhà cung cấp hóa đơn điện tử đáp ứng Thông tư 68/2019/TT-BTC
3 mốc thời gian quan trọng về hóa đơn điện tử tại Thông tư 68/2019/TT-BTC và Nghị quyết 01/NQ-CP
Hồ Chí Minh gấp rút hoàn thành triển khai hóa đơn điện tử trong 3 tháng cuối năm 2019
7 Tiêu chí lựa chọn phần mềm hóa đơn điện tử phù hợp cho Doanh nghiệp
Hướng dẫn thông báo phát hành hóa đơn điện tử lần đầu qua mạng
Hướng dẫn cách tra cứu hóa đơn điện tử GTGT hợp pháp? Hóa đơn điện tử thật hay giả?
Các bước xử lý hóa đơn điện tử đã lập nhưng bị sai sót và hóa đơn giấy đang còn theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP
Có thể sử dụng song song hóa đơn điện tử và hóa đơn giấy không?
10 Điểm lưu ý về hóa đơn điện tử theo Nghị Định 119/2018/NĐ-CP áp dụng từ ngày 01/11/2018