Giỏ hàng

Ông Nguyễn Minh Hồng - Thứ trưởng - Bộ thông tin và truyền thông

“MISA là một trong số ít các doanh nghiệp Việt Nam đạt chứng nhận an toàn thông tin ISO 27001. Theo đó, tôi tin rằng dịch vụ trên nền điện toán đám mây sẽ đáp ứng tốt."